(028) 37271662 - 0963199313
0934063768 - (0274) 3617808
Hỗ trợ
yahooskype
(028) 37271662 - 0963199313
0934063768 - (0274) 3617808
Quảng cáo

Dây chuyền sản xuất

 

Dây chuyền sản xuất gỗ ghép

Daychuyen1

Bồn tẩm áp lực

Daychuyen2

Hệ thống lò sấy

Daychuyen3

Máy bào hai mặt

Daychuyen4

Máy đánh mộng

Daychuyen5

Máy ghép dọc

Daychuyen6

Máy bào 4 mặt

Daychuyen7

Máy ghép ngang

Daychuyen8

Máy chà nhám