(028) 37271662 - (028) 62702335
0934063768 - 0797399581
Support
yahooskype
(028) 37271662 - (028) 62702335
0934063768 - 0797399581
Advertise

Factory

Nhà máy Thủ Thiêm

Location : Lô A10 Trần Đại Nghĩa, X.Tân Kiên, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Scope of Work : Trọn gói về sắt thép
Investors : Binh Thinh Phat Co.Ltd
Scope of project : 80,000 m2

Nhà máy Tân Sơn Nhất

Location : Lô A10 Trần Đại Nghĩa, X.Tân Kiên, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Scope of Work : Trọn gói về sắt thép
Investors : Binh Thinh Phat Co.Ltd
Scope of project : 80,000 m2

Nhà máy Bắc Hải

Location : Lô A10 Trần Đại Nghĩa, X.Tân Kiên, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Scope of Work : Trọn gói về sắt thép
Investors : Binh Thinh Phat Co.Ltd
Scope of project : 80,000 m2


Nhà Cung Cấp